Navigácia

Vyučovacie predmety

SJL - Slovenský jazyk a literatúra

MAT - Matematika

ANJ - Anglický jazyk

VLA - Vlastiveda

PRI - Prírodoveda

PRV - Prvouka

INF - Informatika

INV - Informatická výchova

PRA - Pracovné vyučovanie

HUV - Hudobná výchova

VYV - Výtvarná výchova

TaŠV - Telesná a športová výchova

TEV - Telesná výchova

NAV - Náboženská výchova

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria