Navigácia

Projekty

 

Otvorená škola - Infovek – počítače pre školy (uzavretý)

Do tohto projektu sme sa zapojili od roku 2004. Vďaka tomuto projektu získala škola 6 PC.


Otvorená škola – oblasť športu (uzavretý)

Od roku 2007 sme zapojení v danom projekte s cieľom vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít žiakov, mládeže a občanov v našom regióne. Vďaku projektu bolo doplnené exteriérové športové náradie na školskom dvore.


Modernizácia vzdelávania na základných školách s využitím IKT

Tento projekt beží od roku 2009. Účasťou v projekte škola získala 5 kusov PC, notebook a projektor.


Digitalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ

Účasťou v tomto projekte sme získali interaktívnu tabuľu a notebook.


Šport

Vďaka úspešnému projektu OCÚ a vtedajšieho starostu obce Ing. Mareka Hrčku škola získala finančnú dotáciu na zakúpenie športového náčinia a náradia v hodnote 1 100 €.


Digitálne učivo na dosah

Projekt sa začal realizovať v máji 2015 a spočíva v inštalácii optického internetu do základnej aj materskej školy.


Školské ovocie

Škola sa tohto projektu zapojila už v roku 2015 s cieľom podporovať zdravý životný štýl detí a žiakov konzumáciou ovocia a produktov z neho ako podstatného zdroja príjmu vitamínov dôležitých pre zdravý vývoj organizmu. V rámci projektu škole dodáva kvalitné ovocie a ovocné šťavy pestovateľ a dodávateľ Plantex, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch.

 

Zber použitého kuchynského oleja

Tento projekt je zameraný na recykláciu kuchynského rastlinného oleja, čím sa snažíme podporiť ochranu životného prostredia. Za 1l oleja získava škola 0,20€. Spolupracujeme s firmou Marinol, s. r. o., Trnava.

 

Školský časopis

Náš školský časopis, ktorý žiaci pripravujú v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, vychádza spravidla 2x ročne. V školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do krajskej súťaže v tvorbe školských časopisov "Vrbovské pero", v ktorom sme získali 1. miesto v kategórii základných škôl v Trnavskom kraji. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria