Navigácia

 

 

V školskom roku 2017/2018 máme otvorené dva krúžky pre žiakov našej ZŠ:

 

Krúžok Šikovné ruky (vedúca krúžku Mgr. Andrea Tóthová) sa venuje tvorivým výtvarným a pracovným technikám so zámerom sústredenia sa na rozvíjanie schopností a zručností žiakov po stránke jemnej motoriky, na vytváranie dekoračných predmetov podľa postupu. Súčasťou krúžku sú i tvorivé dielne pri príležitosti regionálnych sviatkov. Krúžok je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka.

 

Krúžok Menzáčik (vedúca krúžku Mgr. Zlatica Čapkovičová) sa venuje tvorivým didiaktickým hrám, vedomostným súťažiam a kvízom so zámerom sústredenia sa na rozvíjanie logického myslenia, všeobecnej kognície a kultúrnej gramotnosti. Krúžok je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria