Navigácia

 

 

V školskom roku 2018/2019 naši žiaci navštevujú 2 záujmové krúžky:

ŠIKOVNÍČEK

Krúžok sa venuje rôznorodej výtvarnej, pohybovej,... činnosti so zámerom rozvíjania jemnej a hrubej motoriky, trpezlivosti, tvorivosti. Krúžok sa realizuje v pondelok pod vedením pani učiteľky Mgr. Tóthovej a je venovaný žiakom 1. a 2. ročníka.

 

MENZÁČIK

Krúžok sa sústredí na rozvíjanie logického myslenia, sústredenia sa, rozvíjanie celkovej kognície pri využití rôznych didaktických hier, inovatívnych učebných pomôcok, pc programov. Krúžok sa realizuje v utorok pod vedením pani riaditeľky Mgr. Čapkovičovej a je venovaný žiakom 3. a 4. ročníka.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria