Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 17/2018 Rámcová dohoda na dodávku tovaru s DPH 21.12.2018 Bohuslav Puczok Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Zmluva 16/2018 Zmluva o prenájme tlačového zariadenia s DPH 15.11.2018 Magic Print, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Dubové Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Zmluva 15/2018 Poistná zmluva s DPH 15.10.2018 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Dolné Dubové Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Zmluva 14/2018 Zmluva o spolupráci s DPH 26.09.2018 Lúčik - Centrum vzdelávania, o.z. Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-99/2018 OOP pre ŠJ 273,68 s DPH 12.09.2018 Lukáš Minarovič Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-98/2018 zber kuchynského odpadu 01.09.-31.12.18 62,40 s DPH 03.09.2018 Biomarina-biowaste, s.r.o. Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-97/2018 výkon zodpovednej osoby 9/18 24,00 s DPH 01.09.2018 Osobnyudaj.sk Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-96/2018 elektrika 9/18 142,85 s DPH 01.09.2018 ZSE Energia, a.s. Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-95/2018 plyn 9/18 162,00 s DPH 01.09.2018 SPP, a. s. Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-94/2018 triedne knihy - ZŠ 13,12 s DPH 27.08.2018 ŠEVT a.s. Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-93/2018 materiál ZŠ 82,77 s DPH 27.08.2018 Bohuslav Puczok Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-90/2018 materiál ŠJ 331,72 s DPH 23.08.2018 Bohuslav Puczok Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-91/2018 telefón ŠJ 1,00 s DPH 23.08.2018 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-92/2018 materiál MŠ 191,97 s DPH 23.08.2018 Bohuslav Puczok Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-89/2018 materiál ŠJ 150,57 s DPH 21.08.2018 Jaroslav HUDEC - domáce potreby Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-85/2018 stočné 1.4..-30.6.18 124,50 s DPH 16.08.2018 Obecný úrad Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-84/2018 eTlačivá, licencia 77,00 s DPH 16.08.2018 ŠEVT a.s. Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-88/2018 OOP pre ZŠ 72,48 s DPH 15.08.2018 Lukáš Minarovič Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-87/2018 stravovanie SF 7/18 11,00 s DPH 13.08.2018 ŠJ D.Dubové Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
Faktúra f-86/2018 réžia ŠJ 7/18 62,15 s DPH 13.08.2018 ŠJ D.Dubové Mgr. Zlatica Čapkovičová riad. školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1007

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria