Navigácia

Počet návštev: 482224
Nedeľa 1. 8. 2021

Novinky

OZNAMY

Oznam školskej jedálne

13.7.2021

Vážení rodičia, v prílohách nižšie nájdete podrobnosti ohľadne toho, ktoré dieťa bude podľa súčasnej legislatívy oprávnené od 1.9.2021 poberať obedy "zdarma"

Sú to najmä rodiny:

- v ktorej si obaja zákonní zástupcovia neuplatňujú tzv. daňový bonus na dieťa (použite tlačivo: 

cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_zvyhodnenia.docx),

- ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (je potrebné potvrdenie)

- ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (je potrebné potvrdenie).

Bližšie vysvetlenie a informácie nájdete v tomto dokumente: 

INFO_pre_ziadatelov.docx

Ak niektorá rodina spadá do jednej z týchto kategórií potrebné potvrdenia/tlačivá odovzdá čo najskôr zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Dolné Dubové - t.j. na obecný úrad.

 

Prevádzka MŠ a ŠKD počas letných prázdnin

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dolné Dubové v spolupráci so zriaďovateľom na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami a po zvážení ostatných podmienok prevádzky MŠ a ŠKD Vám oznamuje, že tieto budú v čase letných prázdnin otvorené v termíne 1.7.-23.7.2021 pre záväzne prihlásené deti.

Aktualizácia k 28.6.2021 - OZNAM

Materská škola bude v čase letnej prevádzky od 6,30 do 16,00h.

Epidemiologické opatrenia

žení rodičia, Trnavský okres je v tzv. zelenej farbe, v platnosti ostávajú doterajšie pravidlá (rodičia sa nepreukazujú testom ani potvrdením o výnimke alebo očkovaní). Každý pondelok alebo po viac ako 3-dňovej absencii dieťaťa je potrebné odovzdať nižšie uvedené tlačivo.

Aktualizované tlačivo z 13. 5. 2021BEZINFEKCNOST_TLACIVO.pdf

Základná škola - šk. r. 2020/2021

 • Prosíme zrealizovať jednotlivé kroky k zabezpečeniu prípadného dištančného vzdelávania a ku konzultáciám s vyučujúcimi: POKYNY.pdf
 • na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR (viď. dokument vyššie - Organizácia vzdelávania a výchovy) môže zákonný zástupca ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe nasledujúcich dní; akákoľvek absencia dieťaťa nad 5 dní musí byť s potvrdením od lekára
 • Zoznam_skolskych_pomocok.pdf k školskému roku 2020/2021

Konzultácie s vyučujúcimi

Vzhľadom na prebiehajúce opatrenia stále nie je možné zrealizovať rodičovské združenie. Individuálna komunikácia ako náhrada RZ resp. i priebežné konzultácie budú prebiehať komunikáciou cez e-mail.

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
  919 52 Dolné Dubové 213
 • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
  +421911768692 - MŠ
  +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria