Navigácia

Počet návštev: 357074

Samko SlobodaSamko Sloboda

Prosíme Vás o pomoc pri zbieraní plastových vrchnákov z fliaš. Pomôžte tak získať pre nášho kamaráta - bývalého žiaka Samka Slobodu možnosť absolvovať liečebné rehabilitácie. Vrchnáky z fliaš Vás prosíme priniesť do budovy školy alebo OCÚ.

ĎAKUJEME!!!

https://www.facebook.com/

obcianskezdruzenie.samko

Streda 19. 12. 2018

Novinky

* * *

Srdečne Vás pozývame na X. reprezentačný školský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. januára 2019 o 19,00h.

Cena vstupenky je 22€/osoba – v cene je večera, víno, káva, zákusok.

Hudba – DJ Braňo Slezák

Plesové lístky si môžete zakúpiť v budove školy – v MŠ u pani zást. Mgr. Mancovej.

Bližšie informácie získate na tel. č. 0911 768692 (MŠ).

Milí rodičia, zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o venovanie cien do tomboly školského plesu.

Ďakujeme za pomoc a podporu našej školy!

* * *

Vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne od 22.12.2018 do 7.1.2019 (vrátane - termín prázdnin je stanovený MŠSR). MŠ a ŠKD nebudú v prevádzke z dôvodu nízkeho záujmu detí a žiakov. Vyučovanie ZŠ a prevádzka MŠ, ŠKD bude pokračovať od 8.1.2019 (utorok).

* * *

Prevencia pedikulózy - k otvoreniu kliknite na odkazy: 

Usmernenie_skoly.pdf

Usmernenie_RUVZ.pdf

Kalendár

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
    919 52 Dolné Dubové 213
  • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
    +421911768692 - MŠ
    +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria