Navigácia

Počet návštev: 559643
Streda 27. 9. 2023

Novinky

OZNAMY

Strašiškola

sa uskutoční v piatok 13. 10. 2023 od 17,00 do 21,00h (bez spánku).

Program: súťaže pre deti i dospelých, ochutnávka nátierok a detského punču, výtvarné aktivity, prechádza nočnou obcou, rozprávka/diskotéka.

Milí rodičia, budeme radi, ak prispejete drobným občerstvením.

Radi privítame aj našich bývalých žiakov s pomocou pri organizácii súťaží a nočnej prechádzky.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás!

Divadelné predstavenie

Zbierka Biela pastelka

Verejná zbierka "Biela pastelka", ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, sa uskutoční

v termíne od 22. 9. do 30. 11. 2023.

Pokladnička sa bude nachádzať v priestoroch chodby MŠ.

Ďakujeme za Vašu pomoc!

Plagat_Biela_pastelka.pdf

Základná škola - šk. r. 2023/2024

 • Prosíme rodičov zabezpečiť techniku a programy potrebné k online dištančnému vzdelávaniu v prípade prerušenia výchovnovzdelávacieho procesu v školách: PC s funkčnou webkamerou a mikrofónom, internetové pripojenie, aplikácia pre videohovory Skype (voľne zadarmo stiahnuteľná z internetu). Naša škola pracuje s portálom bezkriedy.sk.
 • na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR môže zákonný zástupca ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe nasledujúcich dní; akákoľvek absencia dieťaťa nad 5 dní musí byť s potvrdením od lekára
 • Pomocky_do_skoly_-_zoznam.pdf
 • Zošity, výkresy a farebné papiere sú zabezpečené školou na základe Vašej úhrady za ne v júni 2023 - žiadne iné zošity nie je potrebné dokupovať
 • Na webovej stránke v ľavom menu v záložke "Dokumenty školy" - ZŠ, ŠKD - nájdete na stiahnutie najčastejšie používané tlačivá. 

Darovací účet

Vzhľadom na záujem niektorých rodičov zverejňujeme číslo darovacieho účtu našej školy:

Prima Banka SK29 5600 0000 0011 1598 0007

POĎAKOVANIE

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým menovaným za pomoc pre našu školu:

- p. Dirgová - za iniciatívu a podporu našej školy v účasti v súťaži EKOBUK

- p. Dirga  - v mene spoločnosti Orange Business Services Slovakia s. r. o. ("OBS") - za vybavenie a dodanie notebookov pre našich žiakov k výučbe informatiky

- p. Stolárik - za profesionálnu dezinfekciu všetkých priestorov školy prostredníctvom žiariča

- p. Čižmárovi st. - za renováciu lavičiek na školský dvor a za 2 milé darčeky (stojany na kvety)

ĎAKUJEME!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
  919 52 Dolné Dubové 213
 • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
  +421911768692 - MŠ
  +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria