Navigácia

 • Verejná zbierka "Hodina deťom"

  Ďakujeme za účasť v zbierke. S Vašou pomocou sa nám podarilo prispieť sumou 80€.

 • Výtvarná súťaž "Slovensko-krajina v srdci Európy"

 • Práce žiakov ZŠ/ŠKD

  Do galérie Práce žiakov ZŠ/ŠKD boli pridané fotografie.

 • Krúžok ŠIKOVNÍČEK

  Do galérie Krúžok ŠIKOVNÍČEK boli pridané fotografie.

 • Deň knižníc (ŠKD)

 • Deň jablka (ZŠ, ŠKD)

  Do galérie Deň jablka (ZŠ, ŠKD) boli pridané fotografie.

 • 30. 10. 2018

  Na webovej stránke bola zverejnená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018.

 • 3. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Záujmové krúžky

 • Šarkaniáda v ŠKD

  Do galérie Šarkaniáda v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Učíme sa v MŠ...

  Do galérie Učíme sa v MŠ... boli pridané fotografie.

 • Práce detí MŠ

  Do galérie Práce detí MŠ boli pridané fotografie.

 • Beh Terryho Foxa

  Aj tento školský rok sa tradične uskutočnil na hodine telesnej a športovej výchovy spomienkový beh venovaný pamiatke športovca Terryho Foxa, ktorý nepoľavil vo svojom úsilí ani napriek telesnému postihnutiu. Naši žiaci sa umiestnili v tomto poradí:

  Kategória 1. a 2. ročník - dievčatá:

  1. Ninka Šéryová, 2. Tánička Šipková, 3. Viktorka Valovičová

  Kategória 1. a 2. ročník - chlapci:

  1. Tomáško Butko, 2. Oliverko Tomašovič, 3. Adamko Bobek

  Kategória 3. a 4. ročník - dievčatá:

  1. Dáška Strížová, 2. Laurika Widmer, 3. Bibika Baničová

  Kategória 3. a 4. ročník - chlapci:

  1. Paľko Šipka, 2. Ľubko Vyskoč, 3. Adamko Horváth 

 • Začiatok nového školského roku

  Do galérie Začiatok nového školského roku boli pridané fotografie.

 • 2. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul O škole

 • 28. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul Učitelia ZŠ

 • 28. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul Učitelia MŠ

 • 28. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul Rozvrh hodín

 • Rozlúčka s predškolákmi 2018

  Do galérie Rozlúčka s predškolákmi 2018 boli pridané fotografie.

 • Práce detí MŠ

  Do galérie Práce detí MŠ boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
  919 52 Dolné Dubové 213
 • +4210335592339 - ZŠ, ŠKD
  +421911768692 - MŠ
  +421908646343 - ŠJ

Fotogaléria